ENG

HRV

26/03 - 03/04/2022

7.DA!

Kroz temu Medici Efekta cilj nam je ostvariti komunikaciju i manje projekte sa brojim studentskim i profesionalnim inicijativama u Zagrebu, Hrvatskoj i šire. Frans Johansson, autor knjige The Medici Effect: Breakthrough Insights at the Intersection of Ideas, Concepts, and Cultures postavlja tezu da inovacije dolaze iz preklapanja i suradnje različitih industrija, kultura i disciplina, dovodeći ideje iz jednog područja u drugo. Kroz ovogodišnji festival želimo testirati ovu ideju i vidjeti što sve može nastati kada povežemo razne mlade kreativne pojedince.

7.DA!

Kroz temu Medici Efekta cilj nam je ostvariti komunikaciju i manje projekte sa brojim studentskim i profesionalnim inicijativama u Zagrebu, Hrvatskoj i šire. Frans Johansson, autor knjige The Medici Effect: Breakthrough Insights at the Intersection of Ideas, Concepts, and Cultures postavlja tezu da inovacije dolaze iz preklapanja i suradnje različitih industrija, kultura i disciplina, dovodeći ideje iz jednog područja u drugo. Kroz ovogodišnji festival želimo testirati ovu ideju i vidjeti što sve može nastati kada povežemo razne mlade kreativne pojedince.

ŽIRI

PREDAVANJA

RADIONICE

EMAIL

dafestival.info@gmail.com
dafestival.apply@gmail.com

INSTAGRAM

FACEBOOK