URBANIZAM / KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Alen Pučar, Tomislav Sorić, Bernard Matej Štimac

Između dvije magistrale

MENTOR

Damir Krajnik

ASISTENTI

/

SEMESTAR

1. semestar, diplomski studij

KOLEGIJ

Urbanistička radionica 1

FAKULTET

Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Između dvije magistrale – vizija prostornog razvoja grada Šibenika

Sveobuhvatna vizija prostornog razvoja Šibensko-kninske županije istražuje interakcije suvremene gospodarske djelatnosti i održivog gospodarenja okolišem. Integracijom prirodne s društvenom okosnicom županije – toka rijeke Krke s planiranom trasom brze ceste Šibenik-Knin – pretpostavlja se niz razvojnih prostornih rješenja koja omogućuju sagledavanje problematike područja iz drugog kuta. Interakcije su istražene u tri mjerila: županijskom, područnom i gradskom, uz fokus na ishodište obiju prostornih okosnica, grad Šibenik.