ARHITEKTURA

Pohvala Žirija

ARHITEKTURA

Piranezi i limiti fikcije: HIPERMARKET

MENTOR

arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

ASISTENTI

m. arh. Ivana Lovrinčević

SEMESTAR

IX. semestar

KOLEGIJ

Arhitektura

FAKULTET

Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

OPIS RADA

Okosnicu projekta čini opomena modernom čoveku koja uključuje isticanje bezdomnosti (sindrom ostrva) i prolaznosti u savremenom svetu – prenaglašena je komercijalna vrednost arhitektonskog proizvoda ne bi li se navelo na preispitivanje domena arhitektonskog delovanja (kako da živimo zajedno?).