LIKOVNA UMJETNOST

Aneli Sošić

00

MENTOR

Goran Štimac

ASISTENTI

Nina Lekić

SEMESTAR

5. semestar

KOLEGIJ

Kiparstvo V

FAKULTET

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

OPIS RADA

Skulptura apstraktne forme napravljena u stiroporu i zatim prekrivena slojem keramičkog ljepila.

Dimenzije 50 x 27 x 24 cm.