ARHITEKTURA

Antea Vrdoljak

Centar kreativnih i kulturnih industrija Majdan

MENTOR

Vanja Ilić

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

Diplomski rad

FAKULTET

Fakultet građevine, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

OPIS RADA

Revitalizacijom i prezentacijom industrijske baštine podiže se svijest o važnosti i potencijalu iste, što nam ukazuje na vrijednosti koje sredina posjeduje a koje tek treba istražiti i razviti. Imperativ projekta je sačuvati prostor kao spomenik tvornici cementa, transformirati napušteni tvornički kompleks i stvoriti jedinstveno mjesto za produkciju i konzumaciju kulture sa različitim rekreacijskim, edukacijskim i kulturnim sadržajima. Na taj način nekadašnji glavni pokretač razvoja sada ima priliku ponovno preuzeti tu važnu društvenu ulogu.