ARHITEKTURA

2. Nagrada

Antonio Hren, Mijo Hren (suradnik, Građevinski fakultet)

prefab palace

MENTOR

Mia Roth Čerina, Juraj Glasinović

ASISTENTI

/

SEMESTAR

3. semestar, diplomski studij

KOLEGIJ

Radionica arhitektonskog projektiranja 2

FAKULTET

Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Projekt predstavlja odgovor na zahtjeve poslije potresne gradnje s lokacijom u Petrinji. Prostor dvorane postaje prototip principa montažnosti odnosno apsolutni element sustava. Montažni krakovi komunikacija javljaju se kao relativni element prilagodljiv potrebi i lokaciji. Gradacija materijala koja polazi od betona (baza dvorane), preko drva (materijal pročelja i krovne konstrukcije) do ETFE pneumatske konstrukcije (volumen dvorane) naglašava omekšavanje i rastapanje konstrukcije od fizičke razine prema metafizičkoj. Termin palače potvrđen je reprezentativnošću konstrukcije te pristupom rješavanja individualnih konstruktivnih elemenata.