IZLOŽBA

ARHITEKTURA

Kuća nad kućama

Tonko Bonković i Lucija Božičević

disko_o

Lucija Benko, Anamaria Dujić, Žana Jadrešin,
Leon Prkić, Martin Sarić, Antonio Vukičević

Repozitorij industrije

Domagoj Leko

Stambeno-poslovni sklop Dobri

Gorana Bučević, Hana Jukić, Isabella Rituper

Prefab palace

Antonio Hren, Mijo Hren

Prefab Palace Petrinja

Matija Cepanec

Stambeno-poslovni kompleks Dobri

Tina Družić, Mia Jurić,
Paul Lombardić

Poslovna zgrada vinarije

Antonio Fržop

Arhipelag infrastrukture - Centralni kolodvor

Matija Cepanec, Ivan Čulo,
Josip Fabijanac, Domagoj Kolonić

megalamele

Rebecca Bobetko

Kuća ni(za)koga?!

Josip Fabijanac, Ela Gojanović,
Domagoj Kolonić

STUDIJA PROSTORA PRIPADANJA

Jelena Ivančević

Obiteljska Kuća

Zrinka Ževrnja

Mikro eko kuća

Sven Kartela

'SYSTEM D'

Ana Kakić

Suživot sa kulturom

Tin Komadina

MEDITERANSKA SUBURBIJA

Ana Kakić

Komplementarni sadržaji na Vračaru

Marta Komljenović

Jedna zaboravljena utopija

Tamara Koneska

Meeting on the 38th parallel

Marija Lazić, Nikolina Stjepanović,
Nikolina Nerić

Tehnološki inkubator

Paola Kostrenčić

Zgrada kao mašina

Rebecca Bobetko

Veslački klub Ada Ciganlija

Jelena Lazić, Ljubica Živanović,
Dijana Bogosavljević

Raspršena škola

Domagoj Leko, Inga Panza,
Marin Penava

Farmhouse

Nikolina Lukenda

Osnovna škola Keglić

Hrvoje Mikuc

HTEC-URBAN-COMMUNITY

Aleksandar Marić

Blade Runner Sirobuja 2049

Lucija Novaković

OŠ Keglić

Petra Mihaljević

CONVERSION, RENOVATION and
RECONSTRUCTION

Sara Orbanić

Zračna luka Mali Lošinj

Josipa Patljak

Hortis Suburbanis

Alen Pučar, Tomislav Sorić

Mesta hiperheterotopija

Filip Popović

OUT OF | THE BOX

Petra Pulić, Julija Punčec

Hub

Filip Popović

Osnovna škola Keglić

Tonka Ravlić

Second Life of Buildings - Nada Dimić

Vedran Sanković

Piranezi i limiti fikcije: HIPERMARKET

Anastasja Spalević

CENTAR ZA STARIJE I NEMOĆNE

Dorotea Šarić

Osnovna škola Sirobuja, Split

Sandi Terzić

Arhitektura prema mjeri

Mia Šolaja

Osnovna škola Kamensko

Nikola Toplek

Obiteljska kuća

Lucija Veble

Centar kreativnih i kulturnih industrija Majdan

Antea Vrdoljak

EMAIL

dafestival.info@gmail.com
dafestival.apply@gmail.com

INSTAGRAM

FACEBOOK