ARHITEKTURA

2. Nagrada

Domagoj Leko

Repozitorij industrije

MENTOR

doc. art. Lea Pelivan

ASISTENTI

Ime i Prezime

SEMESTAR

Diplomska radionica

KOLEGIJ

4. semestar, diplomski studij

FAKULTET

Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

tri osi sijeku se u novom ishodištu, početku nove prostorne i društvene organizacije. doživljajno najsloženija kuća, matematički svedena na zbrojeve volumena, a ne površina, s tornjem koji dominira nad rijekom i gradom, nekad je udomljavala žito, a sada udomljuje ljude. ona reprezentira ono što je nekad postojalo i sve ono što može biti. naizgled snažna i masivna, homogena i monolitna, unutar sebe krije svijet beskonačnih šupljina. porozna masa oduvijek je bila prisutna, no nikad doživljena. snažna struktura, predodređena svojom prvotnom funkcijom, postaja poligon za doživljajni eksperiment.