INDUSTRIJSKI DIZAJN

2. Mjesto

Dora Mihinjač

Igračka Đuro

MENTOR

Zlatko Kapetanović

ASISTENTI

Nina Bačun

SEMESTAR

2. semestar

KOLEGIJ

Industrijski dizajn

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Igračka se sastoji osam drvenih dijelova koji u sebi sadrže magnete i metalne baze koja je magnetna. Cilj igračke je postaviti ravnotežu spajanjem elemenata. Drveni dijelovi su u primarnim bojama, koje simboliziraju težinu elemenata, crvene kockice koje su najmanje, punjene su olovom te su zato najteže, a slijede ih plavi i žuti elementi. Može ju slagati jedna ili više osoba. Osim fizičke ravnoteže, cilj igre je i postavljanje vizualne ravnoteže boja i oblika. Namijenjena je djeci ili odraslima koji se muče sa stresom, te može biti skulptura koja nadopunjuje prostor kada se ne koristi.