DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

Dunja Lulić

Hand in hand with Shakespeare

MENTOR

/

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Hand in hand with Shakespeare serija je kazališnih plakata nastalih iz osobne ljubavi prema engleskom dramatičaru. Motiv ruke, koji je sveprisutan u Shakespeareovom opusu kao simbol i važan dramski element, zajednička je nit koja povezuje plakate u cjelinu. Svaki plakat prikazuje ključni trenutak pojedine drame u kojemu su ruke glavni akter. Uz motiv ruku, dominantni element plakata je tipografija koja oblikom, karakterom i koloritom komunicira radnju drame.