LIKOVNA UMJETNOST

Franka Margeta

"užareni kompromis"

MENTOR

/

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Muzička akademija i Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

dimenzije: 70×100cm

Slika je slikana kombiniranom tehnikom s akrilnim bojama, crnim i bijelim sprejem, markerima te tušem na platnu.

Djelo predstavlja dvije suprotne strane koje, sa svojim različitostima, i dalje postižu ravnotežu i ravnopravnost. Crno-bijeli detalji nedefinirana su lica (nejasan spol, dob i emocija) koja se ponavljaju te kreiraju uzorak i fluidne, slobodne linije.

Upotrebom sprejeva dozvolila sam boji da teče i razlijeva se svaka na svoju stranu te prihvatila sve slučajne “nezgode”.

Nalazim inspiraciju u glazbenoj umjetnosti koja se po dinamici slaže s ovim djelom.