DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

Hana Krajčević

Dizajn kazališnih plakata Ansambla Kolbe

MENTOR

Marija Juza, Dina Milovčić, Inja Kavurić Kireta

ASISTENTI

/

SEMESTAR

III.

KOLEGIJ

Projektiranje Vizualne komunikacije

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Rješenja plakata sinteza su istraživačkog i umjetničkog pristupa estetici duhovnoga. Finalni izgled inspiriran je estetikom vitraja, te bogatom kršćanskom poviješću i simbolizmom. Mjuzikli se bave biografijama svetaca te na rješenju prikazuju najvažnije događaje iz života istih. Cilj plakata je prikazati opće prepoznatljive simbole koji zauzimaju središnji i najveći prostor, ali i dopuniti njihov kontekst detaljnim prikazima kadrova radnje i simbolizma. Boje na plakatu povezane su s tematikom korizme (ljubičasta), mučeništva (crvena) i mira (zelena) te svako rješenje posjeduje i dvije susjedne boje kako bi se naglasili planovi i važnost detalja.