LIKOVNA UMJETNOST

Ira Andrea Potnar

Trampa

MENTOR

/

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Akademiji primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

OPIS RADA

Ovaj je rad nastao povodom jedne rasprave u kojem sam shvatila koliko meni moji radovi znače i koliko ih neki ljudi uzimaju zdravo za gotovo; gdje se od mene očekivalo da samo poklonim Lovkinju kao poklon bez priznanja truda i rada. Nastala je Trampa, moj rad, moje dijete, za njihove dijete, jedino pravedno. Komplicirana situacija i slojevitost odnosa prevedena je u ovaj rad putem kombinirane tehnike na dimenzije papira A3.