LIKOVNA UMJETNOST

Ivona Andrić

Samo žirafa

MENTOR

/

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Slika žirafe koja ima hladan pogled dok se nalazi u hladom okruženju.