LIKOVNA UMJETNOST

Jesenia Novak

Mučnina

MENTOR

/

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

OPIS RADA

U izradi ovog rada koristila sam isključivo ostatke, uništila sam vlastite starije radove, te neiskorištene dijelove materijala koje sam koristila u izradi prijašnjih radova. Sve sam zajedno skupila u jednu kompoziciju i sastavila pomoću akrila i ljepila na staroj drvenoj dasci za crtanje koju sam koristila već devet godina. Na taj način sam smanjila otpad koji obično nastaje u izradi dijela, a koji bi mogao naštetiti okolini. Glavna misao rada je da materijal nije najznačajniji faktor u izradi rada, te ne diktira njegovu vrijednost.