DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

Julija Radosavljević, Milica Đurić

Aplauzi

MENTOR

Isidora Nikolić

ASISTENTI

/

SEMESTAR

7. semestar

KOLEGIJ

Dizajn interfejsa

FAKULTET

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

OPIS RADA

Studentski rad za pesmu Aplauzi (koja je deo projekta Angel’s Breath autora Milana Mladenovića i Mitra Subotića) nastao 2020. godine iza koga stoje dve studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije departmana za Digitalne umetnosti u Beogradu – Julija Radosavljević i Milica Đurić pod mentorstvom Isidore Nikolić. 

Tokom perioda vrhunca pandemije i fizičke distance – uspele smo da ostvarimo kontakt putem dva skenera tokom procesa nastajanja spota. Pokušale smo da vizuelizujemo zvuk i na taj način prenesemo atmosferu pesme.