DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

Katarina Remedios Zrinšćak

Druga noć

MENTOR

Letricija Linardić

ASISTENTI

Ivana Bajcer

SEMESTAR

I.

KOLEGIJ

Grafika IV

FAKULTET

Akademija primjenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

OPIS RADA

Rad je vizualna interpretacija druge priče iz zbirke “Deset noći,deset snova” od Sosekija Natsumea. Pjesničke slike su mi dale jaki vizualni i emocionalni dojam situacije u kojoj se nalazio sam sanjar iz priče. Ideja mi je bila prikazati dubinu kroz različite slojeve našeg uma, borbu vlastitih misli.,kao i u priči gdje sanjar nije uspio postići prosvjetljenje te si je oduzeo život. Rad je napravljen kombinacijom više tehnika,akril,pastele,tuš te je na kraju digitalno obrađen. Kao finalni produkt nastao je kolaž kombiniranjem vlastitog crteža i fotografija.