DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACJIA

Klara Katičić

Verbalising design is another act of design

MENTOR

Romana Kajp, Marija Juza

ASISTENTI

/

SEMESTAR

II.

KOLEGIJ

Vizualne komunikacije

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Plakat tematizira citat Kenye Hare ‘Verbalising design is another act of design.’ Sam citat govori kako je promišljanje o dizajnu jednako važan dio dizajna te da nije važan samo gotov proizvod nego i cijeli misaoni proces i značenje iza njega. Kako citat govori da je verbalizacija čin dizajna, sadržaj citata prenesen je vizualnim jezikom, i to doslovno – riječima koje predstavljaju ključne elemente procesa dizajna.