INDUSTRIJSKI DIZAJN

Pohvala žirija​

Kora Rogina

Space džezva

MENTOR

Nina Bačun

ASISTENTI

Marin Nižić

SEMESTAR

2. semestar

KOLEGIJ

Projektiranje - Industrijski dizajn

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Space džezva nastala kao reakcija na dosadašnje klasične džezve te svojom formom od njih odstupa i testira gradice funkcionalnosti i estetike. Futuristička, pomalo izvanzemaljska forma oblikovana je tako da prednji brid cijelom svojom dužinom omogućava ugodno izlijevanje kave, dok kut pod kojim su tijelo i vrat džezve zadržava talog. Ručka je pozicionirana na desnom profilu i dovoljno je dugačka kako se pri kuhanju kave nebi zagrijala. Uniformnost i elegancija izraženi su odabirom nehrđajućeg čelika kao materijala od kojeg je džezva u cijelosti izrađena.