URBANIZAM / KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Kristina Komšo, Paola Modrić, Anđela Šarac, Adriana Šišul

Vizija razvoja Starogradskog polja

MENTOR

doc. dr. sc. Goran Andlar

ASISTENTI

/

SEMESTAR

3. semestar, diplomski studij

KOLEGIJ

Uređenje ruralnog krajobraza

FAKULTET

Krajobrazna arhitektura, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Rad se bavi dinamikom razvoja Starogradskog polja na otoku Hvaru koje je najveće očuvano antičko poljoprivredno polje s kontinuitetom korištenja sve do danas.

Zbog bogate baštine moguće je rekonstruirati načine korištenja različitih povijesnih razdoblja koja su utjecala na razvoj suvremenog krajobraza. Polje je značajnog potencijala i danas, no njegova svrha se gubi i prevladava kaotična slika krajobraza.

Rad predlaže viziju daljnjeg suvremenog razvoja polja kroz reminiscenciju povijesnih poljoprivrednih krajobraza koji su nekad bili generatori razvoja prostora.