DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

Lucija Burić

Infografika - Gdje je Micko?

MENTOR

Tomislav Vlainić

ASISTENTI

/

SEMESTAR

V.

KOLEGIJ

Projektiranje - vizualne komunikacije 5

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Pratila sam kretanje svoga mačka Micka kroz deset dana. Micko je čupava maca koja voli mekane dekice. Kao medij komunikacije odabrala sam tkanje izvezeno na okviru  i materijale za deku koji stvaraju taktilnu infografiku. Dodirom podsjeća na mekanost mace i daje nam informacije. Pomicanjem trakica otkriva se tlocrt stana, granica kretanja. Mjesta zadržavanja izvezena su plišanim materijalom sive boje, a mjesta spavanja ljubičastom bojom. Svaka trakica označava jedan put kada se našao na tom mjestu, a duljina trakice odgovara vremenu zadržavanja, sistematizirano u tri duljine (5 – manje od dva sata, 8 – između dva i četiri sata, 12 – više od 4 sata).