DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA

Lucija Kurtović

Sharp Grotesk specimen

MENTOR

Marko Hrastovec

ASISTENTI

Andrija Mudnić

SEMESTAR

III.

KOLEGIJ

Pismo i tipografija 3

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Specimen za odabrano pismo Sharp Grotesk autora Sharp Typea predstavlja cijelu superfamiliju od četrnaest parova roman/kurziva u stilovima označenim brojevima od 05 do 25 kroz temu ljubavi.