FOTOGRAFIJA

1. Mjesto

Maja Sokić

Dijete cvijeća

MENTOR

/

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Analogni portret dide, nastao tokom berbe bazge, predstavlja vječni mladenački duh starije osobe.