ARHITEKTURA

Marija Lazić, Nikolina Stjepanović, Nikolina Nerić

Meeting on the 38th parallel

MENTOR

Dejan Ecet, Jelena Atanacković Jeličić

ASISTENTI

Albert Topić

SEMESTAR

7. semestar

KOLEGIJ

Arhitektonsko projektovanje 3

FAKULTET

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, smjer Arhitektura i urbanizam

OPIS RADA

Rad se bavi analiziranjem arhitektonskog programa umetnutog u nesvakidašnji kontekst i uslove. Fakultet na granici Sjeverne i Južne Koreje je veoma opipljiva tema zbog same prirode odnosa dva naroda. Velike barijere i raznolikost života vodile su nas u dizajniranju objekta na granici kako nikakvi zakoni o prelasku ne bi bili prekršeni. Život i mladost su dovedeni na mjesto “razdvajanja” odnosno mjesto susreta u konkretnom rješenju. Zajedničko mjesto za obrazovanje i druženje dovodi studente u kontakt u objektu koji je na granici, te tako ona nikada ne bi bila pređena.