URBANIZAM / KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

Pohvala žirija

Nikolina Dundić, Marija Nikoleta Đivanović, Ema Grbčić, Lucija Kevrić, Mia Petrinčić, Flora Tuta

Via Vitae

MENTOR

doc. dr. sc. Petra Pereković

ASISTENTI

/

SEMESTAR

6. semestar

KOLEGIJ

Stručni projekt

FAKULTET

Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Društvena igra Via Vitae je osmišljena kao proizvod osvještavanja o važnosti javnih prostora, odnosno uličnih sklopova kao kompleksnih urbanih cjelina organizma grada koje imaju ulogu poput skeleta i krvotoka. Inspirirana idejom edukacije i uključivanja javnosti u procese oblikovanja i planiranja, igra je osmišljena kao koncept postavljanja problemskih pitanja i davanja prijedloga njihova rješenja te demokratskog odlučivanja o najboljem. Ovakav koncept otvara vrata diskusiji, kreativnom promišljanju prostora te razmjeni znanja.