ARHITEKTURA

Petra Pulić, Julija Punčec

OUT OF | THE BOX

MENTOR

Ljubomir Miščević

ASISTENTI

/

SEMESTAR

1. semestar, diplomski studij

KOLEGIJ

Radionica arhitektonskog projektiranja 1

FAKULTET

Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Varijabilnost i fleksibilnost glavne su odrednice koncepta jer životni prostor služi čovjeku, a ne čovjek prostoru. Modul 6x6m zoniran je na utilitarni potez, služeće, konstantu, i pripadajući služeni prostor koji može mijenjati svoju namjenu. Istraživanje je započelo ugroženim skupinama i pojavila se tema granica koje se javljaju u društvu i pitanje međuodnosa stanara te kako održati nužne granice, a kako razbiti one negativne i stvoriti kohabitaciju na višoj razini. Odabrana je tipologija koja stavlja istu vrijednost na stan i na prostor između stanova. Projekt je dobio ime ‘out of|the box’ kako bi se pokazala dva načina života, onaj u kutiji te onaj izvan nje.