FILM

1. Mjesto

Sara Grgurić

U šumi

MENTOR

Zvonimir Jurić

ASISTENTI

/

SEMESTAR

6. semestar, preddiplomski studij

KOLEGIJ

Režija igranog filma 3

FAKULTET

Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Saša i Filip putuju u Gorski kotar za vrijeme karantene. Saša napokon ima vremena razmisliti kako se zaista osjeća.