INDUSTRIJSKI DIZAJN

Pohvala žirija​

Tanja Virag

Živi arhiv

MENTOR

izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio

ASISTENTI

asist. mag. art. Nina Bačun

SEMESTAR

4. semestar, diplomski studij

KOLEGIJ

Industrijski dizajn - Diploma

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Živi arhiv — platforma za afirmaciju i očuvanje alternativnih i inovativnih kulturno-umjetničkih praksi kao kulturne baštine

Kako zajednica može oživjeti svoju kulturu i proizvesti nešto živuće? Živi arhiv predstavlja novi model arhiva — prostor koji pohranjuje alternativnu i inovativnu kulturno-umjetničku produkciju i prakse nastale na području Koprivnice. S ciljem da osnaži lokalnu zajednicu, uspostavi međugeneracijske veze i očuva lokalnu povijest kroz stvaralaštvo, arhiv postaje otvoren i dostupan – mjesto očuvanja, produkcije, kulture, interakcije i zajednice. Spojem znanja i alata starih i novih tehnologija, kroz Arhiv produkcija postaje dostupna svima. Dolaskom posjetitelja u prostor, pružanjem znanja i interakcijom Arhiv postaje oživljen.