LIKOVNA UMJETNOST

Tea Švarić

Forma stakla u drvetu

MENTOR

A. Vrlić

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Forma stakla u drvetu je rad nastao prešanjem puhanog stakla o drvo. Drvo sa svojom organičnošću i grubom neobrađenom površinom je savršen kontrast glatkoći staklenom komadu koji je puhan kako bi se prilagodio drvu. Rad čini spoj dvaju djela u jedan sinkronizirani rad.