LIKOVNA UMJETNOST

Pohvala žirija

Tijana Jokić

BURNOUT

MENTOR

dr. um. Ljubica Jocić Knežević, vanr. prof.

ASISTENTI

/

SEMESTAR

/

KOLEGIJ

/

FAKULTET

Fakultet Primenjenih Umetnosti, odsjek Keramika, Sveučilište u Beogradu

OPIS RADA

Instalacija je posvećena pre svega nostalgiji i davnim, dalekim i zamućenim sećanjima zakopanim duboko u podsvest, koje proživljavamo iznova kao kroz maglu. Interpretacija ideje sećanja ogleda se u velikom broju istraživački koncipiranih porcelanskih pločica (polaroida) koje u kombinaciji sa crvenom, crnom, tačkastom glinom i kameninom stvaraju dinamičan pokret u okrviru malog formata. Umetnost kao subjektivan pojam daje nam mogućnost da na jedinstven način shvatimo i razumemo ono što nam je pred očima.