IZLOŽBA

URBANIZAM / KRAJOBRAZNA ARHITETKURA

Festival kanalizacionih cijevi

Isidora Komljenović, Aleksandar Marić, Andrej Simićević, Bosa Ostić, Vesna Antešević

Naselje urbanih vrtova

Valentina Dunđer, Antonio Drandić

HUB + MUD

Ognjen Miličević, Katarina Milovanović

Via Vitae

Nikolina Dundić, Marija Nikoleta Đivanović,
Ema Grbčić, Lucija Kevrić, Mia Petrinčić, Flora Tuta

Borderline

Karla Klobučar, Jurica Koren

UNO DOS TREeS

Anita Budić, Antonija Đuriš, Dominik Feješ

Umjetnički park Zapruge

Ida Bajtek, Marta Bunjan

BORDERLINE

Ema Kundić, Marta Lulić

Vizija razvoja Starogradskog polja

Kristina Komšo, Paola Modrić,
Anđela Šarac, Adriana Šišul

Narativ Utrina

Petra Mihaljević, Kristina Milin

Plava put

Bruno Krehula, Kristina Kožar,
Matej Maslovar

Circle of life

Hrvoje Mikuc, Gabriel Nikolić

HUB + MUD

Ivan Britvić, Dora Curavić, Dora Hrstić,
Petra Marijačić, Bruna Maslov

kroz - blok

Bernard Matej Štimac, Anja Tihomirović

Između dvije magistrale

Alen Pučar, Tomislav Sorić, Bernard Matej Štimac

Interaktivna platforma - Put Supavla

Sandi Terzić, Paul Lombardić

GRADSKI PROJEKT_KOPILICA-ZONA C

Slavko Rodin, Loris Gizdić, Nikola Kačan, Slavko Rodin, Matej Sučić, Nino Tolić

Dio za cjelinu

Ivan Tusun, Katarina Vrdoljak

Krajobrazno uređenje prostora
uz potok Medveščak

Perina Žanetić

EMAIL

dafestival.info@gmail.com
dafestival.apply@gmail.com

INSTAGRAM

FACEBOOK