INDUSTRIJSKI DIZAJN

Valentin Domović

Uredska pregrada

MENTOR

Andrea Hercog

ASISTENTI

/

SEMESTAR

5. semestar

KOLEGIJ

Projektiranje - Industrijski dizajn

FAKULTET

Studij dizajna, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Pregrada je oblikovana tako da je prilagodljiva brojnim situacijama prostornog razmještaja stolova i zaposlenika. Moguće je mijenjati formu same pregrade kako bi se prilagodila korisnikovim potrebama, a estetika proizlazi iz same funkcije – geometrizirana estetika trokuta i četverokuta proizašla je iz otkrivanja krutih i mekih dijelova pregrade te su tako mjesta na kojima je pregrada sklopiva dodatno naglašena. Osim na stolu pregrada se može koristiti i kao add on proizvod za uredski stolac koji korisniku omogućuje fokus u deep work situacijama te blokira vizualne i akustične distraktore.