LIKOVNA UMJETNOST

Vanja Jan

Masked and Unkind

MENTOR

Marin Sovar

ASISTENTI

Antonia Jaksić

SEMESTAR

4. semestar

KOLEGIJ

Etnografski praktikum I A

FAKULTET

Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

OPIS RADA

Radovi naslikani u digitalnoj tehnici inspirirani povijesnim etnografskim oglavljima i nakitom.